HĐQT – Ngân hàng CSXH huyện Ba Vì kiểm tra hoạt động TNCS tại thị trấn Tây Đằng.

27/05/2022 08:55

Chiều ngày 20/5/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ba Vì đã có buổi làm việc tại thị trấn Tây Đằng, kiểm tra việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Tham dự buổi kiểm tra có đồng chí Đỗ Thị Thúy Hằng- Huyện ủy viên- Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện, thành viên Ban đại diện - Trưởng đoàn, đồng chí Phùng Đăng Toàn, Phó Giám đốc NHCSXH huyện - thành viên, cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã, các Hội đoàn thể nhận ủy thác và các Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn thị trấn.

Hộ bà Nguyễn Thị Hạnh ở thôn Đoài, thị trấn Tây Đằng phát huy hiệu quả từ nguồn vốn vay NHCSXH thuộc Hội Phụ nữ quản lý

Đoàn kiểm tra của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã đi thăm mô hình phát triển kinh tế của 4 hộ vay tại thôn Đoài do bà Nguyễn Thị Giang làm Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn thuộc Hội Phụ nữ quản lý. Mỗi hộ được vay vốn từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng chương trình hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm.. để phát triển mô hình chăn nuôi bò, lợn sinh sản và trồng cây ăn quả. Các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả đồng vốn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Đại diện Ban giảm nghèo xã báo cáo tại Hội nghị

Làm việc tại UBND xã, Ban Chỉ đạo giảm nghèo thị trấn Tây Đằng đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng chính sách đến 20/5/2022, trong đó nêu rõ: Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND, Ban Chỉ đạo giảm nghèo thị trấn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách trên địa bàn: Tổng dư nợ đến thời điểm kiểm tra đạt: 29.117 triệu đồng, cho 570 hộ vay vốn, với 3 tổ chức Hội đoàn thể tham gia uỷ thác vay vốn gồm: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, quản lý 20 tổ TK&VV hoạt động tại các thôn, khu dân cư liền kề. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, không có nợ quá hạn.

Đồng chí Nguyễn Đại Hải- Chủ tịch UBND thị trấn phát biểu ý kiến

Các đại biểu tham dự Hội nghị kiểm tra, giám sát đã thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng. Các ý kiến đã được đồng chí Phùng Đăng Toàn - Phó Giám đốc NHCSXH huyện giải đáp và trao đổi một số nội dung nhằm phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách thời gian tới.

Từ việc kiểm tra thực tế, thông qua báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Đồng chí Đỗ Thị Thúy Hằng- Huyện ủy viên- Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện- Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Ban Chỉ đạo giảm nghèo thị trấn Tây Đằng, các Hội đoàn thể nhận uỷ thác và các Tổ TK&VV trong hoạt động tín dụng chính sách thời gian qua. Đồng thời khẳng định nguồn vốn ưu đãi thông qua NHCSXH tiếp tục tạo “đòn bẩy” rất tốt để các đối tượng chính sách và người dân có vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giúp cho địa phương thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèobền vững.

Đồng chí Đỗ Thị Thúy Hằng- Huyện ủy viên- Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện- Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì và kết luận hội nghị

Để hoạt động tín dụng chính sách tại thị trấn Tây Đằng phát huy hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới đồng chí Đỗ Thúy Hằng thay mặt đoàn kiểm tra cũng đề nghị: Đảng uỷ, UBND thị trấn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và thực hiện tốt Chỉ thị 40/CT-TW, Kết luận số 06/KL-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách”, tạo mọi điều kiện để vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả trên địa bàn. Đề nghị UBND xã, Ban Chỉ đạo giảm nghèo tiếp tục chỉ đạo Trưởng thôn, Hội đoàn thể nhận ủy thác làm tốt công tác bình xét cho vay đảm bảo công khai, dân chủ đúng đối tượng, hoàn thành các chỉ tiêu được UBND huyện, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện giao; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tới hộ vay; tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính sách của Nhà nước tới Nhân dân giúp người dân mạnh dạn vay vốn để đầu tư phục hồi kinh tế- xã hội sau đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường công tác huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư từ đó bổ sung nguồn vốn cho vay góp phần thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị trấn./.

                                                                                            Phạm Thị Thủy (Phó Chủ tịch HPN thị trấn)