HÀ NỘI: NÂNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

07/04/2022 14:47

Đổi mới cơ chế một cửa

Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 2542 về việc tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước (SIPAS) năm 2021. Trong đó chỉ rõ, theo kết quả Bộ Nội vụ khảo sát, đo lường, sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước của TP Hà Nội đạt 85,15%, xếp thứ 33/63 tỉnh, TP. Mặc dù kết quả này thuộc nhóm các tỉnh có chỉ số bền vững, cao nhất kể từ khi đánh giá (năm 2017), tăng 19 bậc so với năm 2019 và 5/5 tiêu chí đều cao hơn năm 2019, tuy nhiên, qua phân tích kết quả chỉ số, một số tiêu chí, tiêu chí thành phần còn thấp hơn mức trung bình của cả nước.

 

Để tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số SIPAS của TP năm 2021 và các năm tiếp theo, cùng với phân tích, đề ra các giải pháp khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót, TP cũng yêu cầu các đơn vị phải chỉ đạo, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Đồng thời, nâng cao số lượng thủ tục hành chính liên thông; không để xảy ra tình trạng quá hạn trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính...

 Một số giải pháp khác cũng đang được TP thực thi, như mở rộng các hình thức thông tin để người dân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công của các cơ quan một cách dễ dàng, nhanh chóng. Tập trung đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại, dễ sử dụng để người dân, tổ chức sử dụng trong quá trình giao dịch, giải quyết công việc. Đăng tải công khai, đầy đủ nội dung thủ tục hành chính, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả, thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện, thời gian thực hiện, phí, lệ phí… Bên cạnh đó, các đơn vị phải tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường đối thoại với người dân, DN thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mở rộng các kênh để người dân, doanh nghiệp giám sát hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính…

https://media.kinhtedothi.vn/532/2021/8/9/caicachhanhchinhtayho.jpg Bộ phận ''một cửa'' tại quận Tây Hồ

 

Việc tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đang được các sở, ngành TP, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện. Thời gian qua, TP cũng đã tích hợp ứng dụng biên lai điện tử, dịch vụ bưu chính công ích trên hệ thống.

Nâng chất lượng và hiệu quả phục vụ

Cùng với nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, DN, hiện Hà Nội cũng đang triển khai nhiều giải pháp để duy trì Chỉ số cải cách hành chính, cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công. Trong đó đặc biệt, để mỗi năm nâng cao 5 bậc về Chỉ số PAPI, TP đang triển khai các giải pháp để cải thiện 8 chỉ số nội dung: Trách nhiệm tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; nghiêm túc trong bảo vệ môi trường; quản trị điện tử. Các nội dung thực hiện tập trung vào việc phổ biến đầy đủ các chính sách của Nhà nước, quy định của TP, cơ sở, đặc biệt chú trọng những nội dung liên quan quyền lợi, nghĩa vụ, vấn đề mật thiết tới sinh kế của người dân. Tăng cường sự tham gia của người dân đối với các hoạt động tại cộng đồng; thực hiện tốt trách nhiệm cung cấp thông tin khi người dân có nhu cầu.

TP Hà Nội cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm trong quá trình giải quyết thủ tục việc cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chứng thực cho người dân. Đồng thời, bồi dưỡng về kỹ năng văn hóa giao tiếp, ứng xử, kỹ năng phối hợp làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết hồ sơ trực tuyến; tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ DN, người dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Kinhtedothi-