Hội Cựu chiến binh thị trấn Tây Đằng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

28/03/2022 08:59

Chiều ngày 21/3 và sáng ngày 22/3/2022, Hội Cựu chiến binh (CCB) Thị trấn Tây Đằng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Hội CCB Huyện Ba Vì; lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB. MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể Thị trấn Tây Đằng, các cơ sở thôn trên toàn địa bàn thị trấn.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thị trấn Tây Đằng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Đồng chí Đỗ Viết Sứ- Chủ tịch Hội Chiến binh thị trấn Tây Đằng phát biểu khai mạc Đại hội.

Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh Huyện Ba vì tặng hoa chúc mừng đại hội

Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND- UBND thị trấn tặng hoa chúc mừng đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh Thị trấn Tây Đằng đã đoàn kết, phấn đấu, khắc phục  mọi  khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Nghị Quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kinh tế - Xã hội, quốc phòng- An ninh của Thị trấn đã đề ra. Hội cựu chiến binh thị trấn luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, thông tin cho cán bộ hội viên hội cựu chiến binh về tình hình thời sự, chính trị, quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nhằm nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, gương mẩu đi đầu trong chấp hành cùng với tuyên truyền hội viên, toàn dân thực hiện, luôn đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và những quan điểm sai trái đi ngược lại quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, gương mẫu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Phong trào “cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế’’ xuyên suốt cả quá trình hoạt động của hội Cựu chiến binh Việt Nam nói chung, hội Cựu chiến binh Thị trấn Tây Đằng nói riêng luôn là động lực thúc đẩy cựu chiến binh phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ’’ khơi dậy nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam “ lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều’’ tiếp tục cống hiến tài năng, trí tuệ, sức lực làm giàu cho gia đình và quê hương đất nước.

5 năm qua, hội CCB Thị trấn đã nhận ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện là hơn 4 tỷ đồng cho 90 hộ vay. Bình quân quỹ hội là 1,2 triệu đồng, tăng 400 nghìn đồng so với nhiệm kỳ trước. 27 hội viên làm kinh tế giỏi, mô hình VAC. Hội viên đã tích cực tham gia ủng hộ xây dựng các loại quỹ do các cấp phát động. Phối hợp giải quyết chế độ sau chiến tranh cho 219 đồng chí CCB. Qua đánh giá 4/5 năm hội CCB Thị trấn đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiệm kỳ mới, hội sẽ phấn đấu hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Quỹ hội viên đạt 1,5 triệu đồng, không có con em hội viên nghiện mới...

Đại hội triển khai công tác bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa mới , nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, Đoàn đại biểu đi dự Đại hội CCB cấp huyện có 06 đồng chí. Tham mưu đề xuất UBND Thị trấn khen thưởng 03 tập thể, 04 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua Cựu Chiến Binh gương mẫu.

Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Các tập thể, các nhân được UBND thị trấn khen thưởng