hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

09/06/2021 11:28

Ủy ban bầu cử thi trấn Tây Đằng tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.
Sáng ngày 07 tháng 5 năm 2021, Ủy ban bầu cử thị trấn Tây Đằng tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các thành viên trong ủy ban Ban bầu cử thị trấn, thành viên Ban bầu cử và các thành viên tại 8 đơn vị bầu cử, 9 tổ bẩu cử trên địa bàn thị trấn.

Tại hội nghị ông Nguyễn Đại Hải - CT UBND thị trấn triển khai các nội dung liên quan đến công tác bầu cử như hướng dẫn nghiệp vụ của tổ bầu cử trước và trong ngày bầu cử; hướng dẫn kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu; niêm phong và quản lý hòm phiếu, xử lý một số tình huống phát sinh; Đặc biệt là có sự hướng dẫn sử dụng phầm mềm kiểm phiếu của tổ kỹ thuận Ủy ban bầu cử huyện Ba Vì.  

Các thành viên tổ bầu cử tập huấn phần mềm kiểm phiếu

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đã giúp các thành viên trong tổ bầu cử của các đơn vị bầu cử thị trấn nắm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử, trình tự các công việc thực hiện trước trong và sau bầu cử. Giúp các thành viên trong tổ bầu cử nắm vững kiến thức, nghiệp vụ về công tác bầu cử, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, góp phần hoàn thành tốt công tác bầu cử trên địa bàn thị trấn Tây Đằng.