Diễn tập chiến đấu thị trấn Tây Đằng trong khu vực phòng thủ năm 2022

Ngày đăng 24/06/2022 | 09:01  | Lượt xem: 5
Diễn tập chiến đấu thị trấn Tây Đằng trong khu vực phòng thủ năm 2022

KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND THỊ TRẤN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày đăng 23/06/2022 | 10:03  | Lượt xem: 2
KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND THỊ TRẤN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Tổ Đại biểu HĐND số 6 huyện Ba Vì Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám

Ngày đăng 09/06/2022 | 15:00  | Lượt xem: 1
Tổ Đại biểu HĐND số 6 huyện Ba Vì Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám

HĐND THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT

Ngày đăng 07/08/2021 | 14:35  | Lượt xem: 236
HĐND THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT

hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ngày đăng 09/06/2021 | 11:28  | Lượt xem: 23
hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Hoạt động đoàn thể xã Tây Đằng

Ngày đăng 09/06/2021 | 11:23  | Lượt xem: 979
Hoạt động đoàn thể xã Tây Đằng
LIÊN KẾT WEB SITE